Utenriksminister Espen Barth Eide. Foto: Therese Leine/NUPI.Forrige uke ble Senter for geopolitikk lansert som et viktig samarbeid med flere anerkjente  norske institusjoner.

Senteret er et samarbeid mellom NUPI, FNI, Institutt for forsvarsstudier, UiT Norges arktiske universitet, og Universitetet i Oslo. Det støttes av Utenriksdepartementet gjennom Forskningsrådet, og skal gi regjeringen oppdatert innsikt i globale geopolitiske spørsmål. 

Geopolitikk i nordområdene

Arktis har lenge vært en region preget av stabilitet og samarbeid. Men i denAndreas Østhagen på Svalbard. Foto: Thomas Nilsen. seneste tiden har geopolitiske spenninger mellom stormakter med interesser i regionen økt. 

Innenfor senteret har FNI som hovedfokus å dykke inn i spørsmål knyttet til geopolitikken i Arktis og nordområdene.

Seniorforsker ved FNI Andreas Østhagen sier: – Arbeidet innenfor dette senteret setter vår forskning i en større geopolitisk sammenheng, og gir oss muligheten til å forstå hvordan nordområdenes utvikling er knyttet til globale geopolitiske trender.

Senteret retter særlig oppmerksomheten mot Kina som et faglig og geografisk tyngdepunkt. Gørild Heggelund. Foto: Therese Leine/NUPI.– Vi vil analysere hvordan norske interesser og utenriks– og utviklingspolitikk påvirkes av Kinas relasjoner til andre land som USA, Russland, India og EU, sier seniorforsker ved FNI Gørild Heggelund.

Energi har blitt geopolitikk

FNI har solid ekspertise innen bærekraft, energi og klima, og vil også forske på energipolitikk som en sentral geopolitisk faktor.

Heggelund legger til: – Energisikkerheten i land som Kina, Russland, USA og EU har globale konsekvenser, og det er avgjørende å forstå innenrikspolitiske drivkrefter i disse landene i sammenheng med geopolitisk rivalisering.Ida Dokk Smith (NUPI) og Iselin Stensdal (FNI) deltok i Gørild Heggelunds sesjon under lanseringsseminaret. Foto: Anna Valberg/FNI

Noen av de sentrale forskningsspørsmålene for FNI vil dreie seg om sammenhengen mellom grønn energiomstilling og geopolitikk, samt hvilke konsekvenser politisk rivalisering kan ha for globale energi– og bærekraftsaspekter, med spesiell relevans for Norge.

 

 


Les mer om FNIs forskning på geopolitikk i Arktis.