– Shanghai har ligget i forkant og er svært opptatt av klima lenge, forklarer Iselin Stensdal, som skriver doktorgrad om Kinas klimaarbeid. – De har vært en foregangsprovins når det gjelder omleggingen til et lavkarbonsamfunn, og har vært pilotprosjekt for å få til et nasjonalt kvotehandelssystem i Kina. 

Nå ønsker Shanghai å være et globalt møtested for teknologi og handel med tanke på grønn omstilling. Kina har som mål å bli karbonnøytral innen 2060. 

Til Polhøgda kom kineserne for å høre om FNIs forskning og fortelle om egne initiativ. En rekke FNI-forskere holdt presentasjoner. 

FNI-direktør Iver B. Neumann ønsket velkommen. Forskerne Gørild Heggelund, Iselin Stensdal og Erdem Lamazhapov forsker på Kinas energi- og klimapolitikk, og på Kina i Arktis. 

Assisterende FNI-direktør Lars Gulbrandsen forklarte klimasamarbeidet mellom EU og Norge.

Lars H. Gulbrandsen fortalte om hvordan Norge har et bindende klimasamarbeid med EU, trass i at vi ikke er medlem i unionen. Arild Moe fortalte om shipping i Arktis, som er av særlig interesse for Kina. De besøkende spisset ørene da doktorgradsstipendiat Eivind Mathiassen fortalte om energifattigdom og om elektrisitetsbruk i husholdningene. Gørild Heggelund presenterte utviklingen i klimaendringer i Kina, og hvordan hun ser Kinas innsats innen klimapolitikk og internasjonale forhandlinger. 

– Kinesisk energi- og klimapolitikk er et viktig forskningsområde for FNI. At kineserne også er interessert i hvordan vi gjør ting her i Norge er svært hyggelig, sier Iver B. Neumann. 

Delegasjonen fra Shanghai hadde faglig fokus på karbonnøytralitet og det grønne skiftet da de besøkte Polhøgda i høst. Foto: FNI.