– Forskningsbasert kunnskap om internasjonale forhold og geopolitikk er avgjørende for at myndighetene skal kunne fatte kloke avgjørelser i utenrikspolitikken, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt i regjeringens pressemelding. 

Senteret ledes av NUPI i partnerskap med Fridtjof Nansens Institutt, Institutt for Forsvarsstudier, Universitetet i Tromsø og Universitetet i Oslo.

– Dette er en stor og tidsriktig satsing fra myndighetenes side, og vi er naturligvis svært tilfredse med at vår søknad vant frem, sier NUPI-direktør Ulf Sverdrup i instituttets pressemelding. 

Nordområdene og stormaktene

–  Her har man fått samlet det ypperste av ekspertise Norge har å by på, og vi ved FNI gleder oss til å bidra med alt vi kan om Nordområdene og stormaktene, sier FNI-dIver B. Neumannirektør Iver B. Neumann. 

Senteret skal styrke kunnskap om internasjonale maktforhold, stormakts posisjoneringer og innflytelsen dette har på norske interesser og norsk utenrikspolitikk. Det faglig og geografisk tyngdepunkt skal være rettet inn mot å forstå stormaktsrivaliseringer mellom Kina, Russland, USA og regionale maktsentre, og skal gi analyser som er nyttig for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk.

– Gratulerer til NUPI og partnere. Det nye senteret skal aktivt og fortløpende dele funn og resultater av forskningen, og skal ha tett dialog med viktige brukermiljø i forvaltningen. Etableringen forutsetter også at norske fagmiljø samarbeider og at man inkluderer internasjonale ekspertmiljø i forskningen. Forskning på geopolitikk er svært viktig i disse tider, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit i regjeringens pressemelding.