Tema: Kystvaktens hevdelse av norsk suverenitet i Barentshavet: Russiske persepsjoner og reaksjoner 

Stikkord: Sikkerhetspolitikk, havrett, vernesonen, Kystvakten, Barentshavet, Norge, Russland, Forsvaret, Nordområdene, Arktis, Svalbard 

Hovedproblemstillingen i prosjektet er: hva er russiske oppfatninger av, og reaksjoner på, norsk suverenitetshevdelse i Barentshavet, og har disse endret seg over tid?  

Dette spørsmålet er sentralt for norske beslutningstakere så vel som Forsvaret og Kystvakten, som opererer i Barentshavet. Det må også settes i sammenheng med Norges overordnete forhold til Russland og i en sikkerhetspolitisk kontekst. 

Prosjektet er delt inn i tre:  

 1. Kartlegging av norsk suverenitetshevdelse i Barentshavet og russiske interesser i de samme områdene.  
 2. Kartlegging av de viktigste posisjonene og persepsjonene blant ulike aktører i debatten på russisk side, med spesiell vekt på Vernesonen.  
  • Her er det et sentralt poeng å skille mellom ulike aktører i det russiske samfunnet. En vanlig tendens i forskning på og om Russland er beskrivelsen av en «enhetlig, rasjonell aktør». Vi ønsker å gå forbi denne oppfatningen og forstå de ulike og eventuelt motstridende interessene og synene med tanke på Norge i Barentshavet.
  • Et sentralt spørsmål er hvordan oppfatninger regionalt og/eller nasjonalt har endret seg siden det første forsøket på en arrestasjon av en russisk tråler i 1998, frem til i dag. Spesielt sentralt står eventuelle endringer i etterkant av Krim-anneksjonen i mars 2014.  
 3. Vurdering av hvilken rolle disse persepsjonene spiller i det overordnede sikkerhetspolitiske forholdet mellom Norge og Russland.  
  • I kjølvannet av hendelsene i 2014 har vi sett at russiske myndigheter har inntatt en generelt mer nasjonalistisk og selvhevdende holdning – men er dette like relevant i nordområdene? Vi har sett flere eksempler de siste årene på en mer uttalt provokativ, om ikke aggressiv, retorikk angående Svalbard fra russiske sentralmyndigheter. Hvordan henger disse sammen med den forholdvis kontrollerte situasjonen i vernesonen? 

 


Prosjektperiode: 2018-2019

 

FNI PROSJEKTLEDER

 • Seniorforsker
  +47 90526312

  E-post

  akjorgensen@fni.no
  Vis E-post

FNI-DELTAKERE

 • Seniorforsker
  +47 47330349

  E-post

  ao@fni.no
  Vis E-post
PROSJEKTMIDLER
 • Forsvarsdepartementets tilskuddsordning

FAGFELLEVURDERTE ARTIKLER OG KAPITLER

Vis mer

FORSKNINGSOMRÅDER