Hvilke utfordringer og muligheter møter Svalbard i lys av en ny geopolitisk virkelighet og et endret klima?

FNI-forsker Svein Vigeland Rottem innledet med å fortelle om forskningsprosjektet han leder, og om hvordan nedslagsfeltet for prosjektet Svalfish måtte utvides da forskningen viste at det ikke vil være mulig å anlegge et krabbe- og fiskemottak på Svalbard. Så hva skal folket på Svalbard leve av i framtida, og hva slags næringer bør Norge satse på å bidra til å bygge opp eller forsterke? 

Publikum fikk høre innledernes ambisjoner innenfor sine respektive fagområder, og vi rettet blikket mot politiske, økonomiske og forvaltningsmessige utfordringer Svalbard står overfor i årene som kommer. 

Nye og gamle muligheter på Svalbard

  • Er det behov for næringsutvikling i Longyearbyen?  Terje Aunevik (styreleder i NHO Arktis)
  • Landing av fisk og krabbe i Longyearbyen. Gerd Kristoffersen (Norges råfisklag) og Jo Gjerstad (fisker i Longyearbyen)
  • Forskning på Svalbard Katrine Husum (Polarinstituttet)
  • Turisme på Svalbard. Trine Krystad (Visit Svalbard)
  • Spørsmål og svar. Moderert av Svein Vigeland Rottem (FNI)

Framtidens Svalbard

  • Barrierer for nye prosjekter på Svalbard. Ingrid Kvalvik (NOFIMA)
  • Norsk- russisk samarbeid på Svalbard. Turid Wæhler (UiT)
  • Svalbard – før og nå I. Grete Hovelsrud (Nordlandsforskning/Nord Universitet)
  • Svalbard – før og nå II. Arne O. Holm (redaktør High North News)
  • Spørsmål og svar. Moderert av Andreas Østhagen (FNI)

 

Mr. Svalbard Terje Aunevik fortalte om utviklingen i Svalbards næringspolitikk.

Jo Gjerstad er per i dag den eneste fiskeren på Svalbard. Alt han fisker kan han levere til de lokale restaurantene i Longyearbyen.

Trine Krystad fortalte om hvordan Visit Svalbard rigger seg for fremtidens reiseliv på Svalbard.

Doktorgradsstipendiat ved UiT Turid Wæhler snakket om norsk-russisk samarbeid på Svalbard.

Professor Grete Hovelsrud fra Nordlandsforskning/Nord universitet skapte god stemning da hun mimret om hvordan det var å jobbe på Svalbard for 40 år siden.

Omlag hundre mennesker samlet seg mandag i storsalen på Longyearbyen kulturhus.

- Når det var så mange som kom, er det tydelig at disse temaene bør diskuteres ute blant folk, sier arrangør og prosjektleder Svein Vigeland Rottem tilfreds. 

Mens forskerne fra FNI var på Svalbard organiserte seniorforsker ved FNI Andreas Østhagen et pub-seminar og en forskerworkshop i Longyearbyen. Les mer her.