På plass på Arctic Frontiers ledet FNI-forsker Svein Vigeland Rottem mandag ettermiddag et panel om Svalbards framtid. Norge er opptatt av å være tydelig til stede på øygruppa, ikke minst for å vise at det er Norge som styrer over Svalbard. Gruvedriften har vært en sentral hjørnestein for øysamfunnet i nord, og når de siste kullgruvene nå stenger, må Norge se seg om etter andre næringer å satse på her oppe.  Forskning, turisme og satellitter er etablere næringer, men det er en utfordring at den gjennomsnittlige botiden for folk som kommer til Svalbard er synkende. 

Et bredt panel av Svalbard-kjennere drøftet øygruppens fremtid, ledet av FNI-forsker Svein Vigeland Rottem. Foto: Else Welde, UiT
Christian Skottun er leder for Telenor Svalbard, og er leder for Svalbard Næringsforening. «I 2009 bodde folk i snitt seks år på Svalbard. Nå er snittet nede på fire år», sa Skottum, som var opptatt av å skape eierskap og gode leveforhold. 

Mer bærekraftig
Med tanke på regelverk var han opptatt av at næringsaktører må få forutsigbarhet. «Med et svært begrenset marked som trenger regulering, må vi være veldig bevisst på de mulighetene vi har», sa han, og formante myndighetene om ikke å endre rammebetingelsene for næringen over natten. 

«Hvis du skal bringe store penger inn i denne typen marked, kan du ikke endre politikk hele tiden. Vi investerer store penger på en ekstremt høy risiko», sa Skottun advarende. 

Bærekraft var et sentralt tema i debatten. Styreleder for NHO Arktis Terje Aunevik mente at det går an å drive sporløs næringsvirksomhet på Svalbard. I publikum satt imidlertid Bo Andersen, tidligere leder for Norsk Romsenter. Norsk Romsenter har deltatt aktivt i utviklingen av infrastruktur på Svalbard. Andersen var oppgitt over snakket om bærekraft på Svalbard, og mente at man ikke kan være bærekraftig til stede på Svalbard, men at man kan være mer bærekraftig enn i dag. 

Terje Aunevik er full av innovative ideer og tanker for Svalbards fremtid. Foto: David Jensen, Arctic Frontiers
Fra kull til fornybart
En ny energiplan er på trappene for lokalsamfunnet. Morten Hald er styreleder for UNIS, og professor i geologi ved UiT. Han ser for seg at det vil komme nye jobber innenfor fornybar energi og innenfor arktisk sikkerhet. 

Arild Olsen er leder av Longyearbyen lokalstyre, tidligere ansatt og styremedlem i Store Norsk Spitsbergen Kulkompani på Svalbard. «Jeg ser mange muligheter for bærekraftig industri og næringsvirksomhet - og det er ikke nødvendigvis nye ting», sa han, og pekte på satellitter, forskning og turisme.

Grete K. Hovelsrud, professor ved Nordlandsforskning, framhevet behovet for en kunnskapsbasert utvikling, og Lotte Lindbjør from UN Global Compact Norway var opptatt av at bedrifter i økende grad vil måtte ta hensyn til sårbarhetsrisikoer. 

"Det er et norsk politisk mål å ha bedre kontroll over byen og på Svalbard", sa Grete Hovelsrud fra Nordlandsforskning. "Folk som bor på Svalbard er vant til den russiske tilstedeværelsen der, men etter krigen skjedde det noe som merkes på lokalt nivå. Russerne som bor der er ikke lenger inkludert, selv i denne lille byen". Foto: Else Welde, UiT
Sikkerhetssituasjonen

Svein Vigeland Rottem fra FNI pekte på elefanten i rommet, nemlig hvordan Russlands krig mot Ukraina påvirker Arktis og det internasjonale samfunnet på Svalbard. 
«Noen potensielle Svalbard-investorer sitter på gjerdet på grunn av den geopolitiske situasjonen», sa Christian Skottun i Telenor.

Arktisk råds fremtid
Vanligvis er det stor russisk deltagelse på Arctic Frontiers. Så ikke i år. Tirsdag fortsatte samtalene om samarbeid og sikkerhet i nord, og Svein Vigeland Rottem hadde samlet et prominent ekspertpanel for å snakke om fremtiden til Arktisk råd, det viktigste samarbeidsorganet i nord. 

Det var stor interesse for arrangementet, som hadde omlag 130 deltakere og ble en stor suksess. High North News dekket denne side eventen behørig.

«Det finnes ikke noe arktisk råd uten Russland. Vi må avskaffe begrepet Arctic 7, var et av buskapene som ble fremmet under arrangementet "The Future of the Arctic Council". Faksimile High North News.
 
I forlengelsen av arrangementet snakket Rottem om Arktisk råd på The Guardian's podcast Science Weekly og på NRK Nyhetsmorgen

Internasjonalt og lokalt
Tirsdag begynte høynivåaktivitetene på hovedscenen, og FNI-forsker Andreas Raspotnik var en av de sentrale vertene på scenen, sammen med tidligere BBC-journalist Susannah Streeter. 

FNI-forsker Andreas Raspotnik var konferansier under hele konferansen sammen med tidligere BBC-journalist Susannah Streeter. Foto: David Jensen, Arctic Frontiers


I løpet av tirsdagen kom en rekke nordiske utenriksministre til konferansen, og Anniken Huitfeldt konstaterte at Norge jobber intenst med å berede grunnen for at Norge i mai kan overta formannskapet i Arktisk råd fra Russland, som har det i dag. 

Andreas Østhagen gav en analyse av det store bildet for geopolitikken i nord. Foto: David Jensen, Arctic Frontiers

Onsdag kveld ved FNI medarrangør sammen med Troms og Finnmark Fylkeskommune på side eventet Arktisk geopolitikk, lokale konsekvenser. Sammen med professor Gunnhild Gjørv ved UiT innledet FNI-forsker Andreas Østhagen før en rekke arktiske ordførere samtalte om de lokale perspektivene på den geopolitiske situasjonen. 

Arrangementet på Storgata Camping var godt besøkt og svært vellykket. Foto: David Jensen, Arctic Frontiers