Utvisningen av nordmennene kommer som en respons på at Norge et par uker tilbake utviste femten russiske diplomater grunnet mistanker om at de er etterretningsagenter. Nå viser det seg at enda fler enn de som ble utvist får samme mistanke rettet mot seg. 

FNI–forskere kommenterte hendelsene i både NRK Dagsnytt 18 og på Dagsrevyen. 

– Det er lurt av Norge ikke å utvise så mange russere. Vi må ha noen å snakke med, sier direktør ved Fridtjof Nansens Institutt (FNI) Iver B. Neumann.
 Iver B. Neumann i studio hos Dagsnytt Atten. Faksimile NRK

Neumann mener det er i alles interesse at man har godt med diplomater både på norsk og russisk side, og bekymrer seg for at ikke Norge skal ha tilstrekkelig Russlandskompetanse til å fylle på med personale ved den norske ambassaden i Moskva. 

Han  fremhever at Russland på den ene side ønsker å framstå som tøff og hard, samtidig som de har behov for å snakke med andre stater for å unngå unødige problemer landene imellom: 
– Hele vitsen med diplomatiet er at man skal snakke sammen. Skal man snakke må det være noen der som kan snakke, og de må vite hva de snakker om. Det er også i Russlands interesse at folk er på plass. Det sa han på Dagsnytt 18 onsdag 27. april 2023. 

I samme sending kommenterte seniorforsker ved FNI Arild Moe i saken om at den russiske konsulen på Svalbard kan være agent. 

– Det har alltid vært klart at Russland har en etterretningsinteresse på Svalbard. Det er noe av det viktigste de gjør der. De ønsker å være helt trygge på at ikke Svalbard utvikler seg på en måte som er til skade for russiske interesser. 

Arild Moe i studio hos Dagsnytt Atten. Faksimile NRK

Moe forklarte at det ikke er ulovlig for Russland å ha etterretningsfolk på Svalbard. Det er hva de driver med der som er avgjørende: 

– At russerne har etterretningspersonell på Svalbard er ikke overraskende. Det som er problematisk er hvis de utfører aktiviteter som er til skade for norske interesser, understreket  han. 

Samtidig var Moe opptatt av at Russland har interesse av at Svalbardtraktaten respekteres: 
– Svalbardtraktaten er innrettet for å ta vare på også russiske interesser. Hvis russerne setter traktaten i spill, er det veldig negativt for Russland, mener jeg. Det verste som kunne skje for dem ville være at andre stater fant ut at de måtte engasjere seg på Svalbard for å balansere det russiske nærværet, og det er ikke en utvikling som Russland ønsker. Derfor er det grenser for hvor langt Russland vil gå. 

 

Iver B. Neumann blir intervjuet utenfor Polhøgda. Faksimile NRK

På spørsmål om det er sannsynlig at den russiske generalkonsulen på Svalbard utvises, sa Iver B. Neumann til NRK Dagsrevyen: 

–  Det er litt vanskelig å tenke deg at man skal utvise enda en diplomat når man nettopp har utvist femten stykker. Da ville man vel tatt med denne karen i samme slengen.