I prosjektet Challenges to Ocean Governance: Regional Disputes, Global Consequences? (OCEANGOV) skal Geir Hønneland, Andreas Østhagen og resten av forskningsteamet se på hva som skaper konflikter knyttet til havrom og marine ressurser. 

I prosjektet Climate change in Russia’s Arctic: Perceptions, response, implications skal Arild Moe, Anna Korppoo og resten av teamet deres se på hvordan klimaendringer blir oppfattet av russere og hvordan de blir behandlet i Russlands politiske prosesser.

Med vindkraftprosjektet Land-use change and changing windpower governance: Process, practices and pressure" (WINDGOV) har Tor Håkon Inderberg og teamet hans fått støtte til i fire nye år å forske på planlegging av vindkraftutbygging.

Dessuten er Andreas Østhagen og flere FNIere med på Nord Universitets prosjekt China in the Arctic: External Influence on Regional Governance (ArcGov) som fikk støtte idag, og Iver B. Neumann er med på NUPIs prosjekt Russia in the Middle East.

- Flere av prosjektene våre handler om Arktis og maritime grenser, og hjelper oss å befeste FNIs posisjon som Norges fremste forskningsinstitutt på nordområdepolitikk, sier Andreas Østhagen, som er med på både OCEANGOV og ArcGov.

- FNI-året slutter som det startet; med et pent knippe nye NFR-prosjekter, sier FNI-direktør Iver B. Neumann tilfreds.