Nyheter

 • FNI-forsker forfatter i FNs klimapanel

  Jørgen Wettestad på klima-bakgrunn med flyfoto over dyrket mark med vindturbiner. Foto: FNI/IPCC/Teekay

  Seniorforsker Jørgen Wettestad ved FNI er en av forfatterne når IPCC 4. april 2022 slipper rapport. Han har vært med å skrive kapittel 14, som handler om internasjonalt samarbeid og internasjonale avtaler.

 • Norge i EUs energimarked

  Kraftmaster + norsk flagg. Foto: Fré Sonneveld + Nihon Graphy on Unsplash

  Norge er ikke medlem av EU, men samarbeider tett gjennom EØS-avtalen. Men hvordan ser dette samarbeidet ut på bakkenivå? Et forskningsprosjekt ved Fridtjof Nansens Institutt undersøker norsk gjennomføring av EUs energirett.

FNI i media

FILTER

 • Person

 • Forskningsområde