Forskningsprofessorene Jon Birger Skjærseth og Steinar Andresen ved FNI er sammen med sitt team gjesteredaktør for International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics (INEA), et av de mest anerkjente tidsskriftene innen studier av internasjonal miljøpolitikk. 

Temautgaven retter søkelyset mot hvordan vi skal nå de ambisiøse klimamålene Parisavtalen stiller opp, og hva slags rolle de sentrale aktørene spiller. 

FNI-forskernes artikler finner du under, og en oppsummering er publisert hos Energi og klima.

Achieving the Ambitious Targets of the Paris Agreement: The Role of Key ActorsJon Birger Skjærseth, Steinar Andresen, Guri Bang and Gørild Heggelund. International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics, published online 18.02.2021, 7 p.

The Paris Agreement and key actors’ domestic climate policy mixes: Comparative patterns. Jon Birger Skjærseth, Steinar Andresen, Guri Bang and Gørild Heggelund. International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics, published online 18.02.2021, 15 p.

China’s climate and energy policy: at a turning point? Gørild Heggelund, International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics, published online 13.02.2021, 15 p. DOI: 10.1007/s10784-021-09528-5

Towards a European Green Deal: The evolution of EU climate and energy policy mixes. Jon Birger Skjærseth, International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics, published online 18.02.2021. DOI: 10.1007/s10784-021-09529-4

The United States: Conditions for accelerating decarbonisation in a politically divided country. Guri Bang, International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics, published online 17.02.2021. DOI: 10.1007/s10784-021-09530-x