Jon Birger Skjærseth

Seniorforsker
+47 97168296

E-post

jbskjaerseth@fni.no
Vis E-post
FORSKNINGSINTERESSER

Mine hovedinteresser er innen internasjonalt miljøsamarbeid og europeisk klima- og energipolitikk. Mye av forskningen min undersøker initiering, beslutningstaking og implementering av politikk med vekt på hvordan man kan fremme enighet mellom aktører med ulike interesser og preferanser.

Nåværende betydelig forskningsinteresse inkluderer klima- og energipolitikk: EUs grønne giv, ulike europeiske områder og land som Norden og Polen, industrisektorer som oljeindustrien og EUs rolle i Parisavtalen. Jeg jobber med policyer som både "driver" lavkarbonteknologier gjennom innovasjon og policyer som "trekker" etterspørselen etter slike teknologier som kvotehandel/karbonprising og støtte for fornybar energi.

BAKGRUNN & ERFARING

Akademisk bakgrunn

 • Full professorkompetanse (2008)
 • PhD, Universitetet i Oslo, Institutt for statsvitenskap (1999)
 • Master, statsvitenskap - internasjonale relasjoner, Universitetet i Oslo (1991)
 • Polsk historie, kultur og språk. Jagiellonian University, Krakow, Polen (1984-1985)
   

Arbeidserfaring

 • Leder for flere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter (since 1999)
 • Medlem av Norges forskningsråds rådgivende styre for Horisont 2020 (klima, miljø, naturressurser og råvarer) (2016–2021)
 • Gjesteforsker, Universitetet i California, Santa Barbara (2006-2007)
 • Leiv Eriksson stipend fra Norges forskningsråd (2006-2007)
 • Forskningsleder ved Fridtjof Nansens Institutt (2003-2006)
 • Programleder - Europeisk politikk, ved Fridtjof Nansens Institutt (2000-2003).
 • Ansattesrepresentant, Fridtjof Nansens Institutt (1995-1997).
 • Stipend fra Norges forskningsråd (1994-1998).
 • Forsker ved 'Institute for Applied System Analysis', Laxenburg, Østerrike (deltid, 1994-1996)
 • Seniorkonsulent, Miljødepartementet (deltid, 1991-1992).
 • Journalist i magasinet ‘Nature and Environment’. Naturvernforbundet (freelance, 1988-1994).
   

BØKER

Vis mer

FAGFELLEVURDERTE ARTIKLER OG KAPITLER

Vis mer

ANDRE PUBLIKASJONER

Vis mer