ENABLE har som mål å identifisere vilkår for energi- og transportpolitiske pakker og tiltak som er både effektive og sosialt akseptert i norsk kontekst, og dermed hjelpe Norge til å nå sine ambisiøse mål om å kutte utslippene av klimagasser (GHG) og samtidig gi trygg forsyning av energi og møte andre samfunnsmål.

Arbeidspakker inkluderer EUs klima- og energipolitikk, nasjonale politikkpakker, bærekraftige mobilitetsløsninger, off-shore vindkraft og fleksibilitet og nettløsninger.


Prosjektperiode: 2020-2023
 

FNI PROSJEKTLEDER

 • Seniorforsker
  +47 97168296

  E-post

  jbskjaerseth@fni.no
  Vis E-post
PARTNERE
PROSJEKTMIDLER
 • Norges forskningsråd
 • Brukerpartnere

   

BØKER

Vis mer

FAGFELLEVURDERTE ARTIKLER OG KAPITLER

Vis mer

ANDRE PUBLIKASJONER

Vis mer