Kina bidrar til globale miljøproblemer og er helt sentral i arbeidet med å løse dem. Kinas handlinger har dermed viktige implikasjoner for global miljøstyring. Landet har blitt en stadig viktigere aktør i internasjonale relasjoner generelt. Gitt Kinas innenrikspolitikk og rolle i internasjonal miljøpolitikk det siste tiåret, er vårt overordnede forskningsspørsmål:
Hvordan kan vi vurdere og forklare Kinas rolle i internasjonalt miljøsamarbeid om klimaendringer, tap av biologisk mangfold og forurensning/kjemikalier? Vi deler dette spørsmålet inn i to forskningsemner:

 1. Hvordan kan ulike typer lederskapsroller presisere og beskrive Kinas rolle i global miljøstyring (ulike typer lederskap/‘etternøleren’/strukturell makt)?
 2. Hva er de viktigste nasjonale og internasjonale driverne for endringer i Kinas roller og ambisjoner i global miljøstyring?

 

For å svare på disse spørsmålene undersøker vi endringer i Kinas rolle over tid og sammenligner på tvers av de tre problemområdene. Vi mener at globalt miljøsamarbeid kan være en egnet arena for å utøve lederskap fordi miljø generelt blir sett på som en 'lavpolitisk' arena, sammenlignet med 'høypolitikken' knyttet til utenrikspolitikk, sikkerhet og handel.

Internasjonal miljøpolitikk er også knyttet til sentrale nasjonale interesser som å kontrollere knappe energi- og naturressurser, og er dermed koblet til utenrikspolitiske ambisjoner. Dette kan ha betydelige konsekvenser for fattige land, den globale sikkerheten og verdensordenen.

Samtidig som miljøpolitikken utvikler seg på den internasjonale agendaen, blir den geopolitiske situasjonen stadig mer spent, ikke minst mellom Kina og Vesten. En studie av Kinas rolle og handlinger innenfor global miljøstyring på internasjonale miljøforhandlinger om klimaendringer, biologisk mangfold og kjemikalier/forurensning, kan gi innsikt i Kinas nye globale rolle og bidra til å forstå landets nøkkelrolle i andre spørsmål om verdensordenen.

Prosjektperiode: 2023-2027

 

FNI PROSJEKTLEDER

 • Seniorforsker
  +47 99242512

  E-post

  gheggelund@fni.no
  Vis E-post

FNI-DELTAKERE

 • Forsker
  +47 93419569 / 47476821

  E-post

  istensdal@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 97168296

  E-post

  jbskjaerseth@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 97690518

  E-post

  krosendal@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker emeritus
  +47 97073042

  E-post

  sandresen@fni.no
  Vis E-post
PARTNERE
 • Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
 • Tsinghua Universitet
 • Peking Universitet
PROSJEKTMIDLER
 • Norges Forskningsråd