Havvind: Tempo, politisk dynamikk og storpolitikk

FME NTRANS, Policy Brief 06/2022, 5 s.

Lenker

FNI-DELTAKERE

  • Seniorforsker
    +47 97168296

    E-post

    jbskjaerseth@fni.no
    Vis E-post