Havvind: Tempo, politisk dynamikk og storpolitikk

FME NTRANS, Policy Brief 06/2022, 5 s.

Lenker

FNI DELTAKERE