SOLNOR er det første prosjektet i Norge som systematisk kombinerer samfunnsvitenskap, juss og modellering, for å undersøke rammebetingelser for små- og storskala solenergi i Norge.

Mens solenergi har utviklet seg sakte i Norge, er Danmark og Sverige lenger fremme, selv om de alle har relevante barrierer og ulike regulatoriske rammer og konsesjonsprosesser. Prosjektet tar sikte på å forklare koblingene mellom drivere og barrierer for både bygningsmonterte solceller og kraftverk i de tre landene.

Gjennom å identifisere drivere og barrierer for PV, vil SOLNOR undersøke hvordan potensialet kan realiseres også gjennom hensyn til andre legitime hensyn, inkludert alternativ arealbruk, divergerende interesser, og naturvern. Dette vil bli gjort gjennom juridiske og samfunnsvitenskapelige perspektiver, i kombinasjon med energisystemmodellering. Funnene vil danne grunnlag for sammenligninger med Danmark og Sverige for å identifisere potensiale for forbedringer. SOLNOR vil gjøre dette ved å bruke modellering for å identifisere sosiotekniske potensialer for solenergi, for å analysere drivere og barrierer for bygningsmontert solcelle, ved å undersøke juridiske rammer og konsesjonsprosesser i Norge, samt institusjonelle barrierer og utfordringer ved storskala solkraftverk gjennom sammenligninger av de tre landene. Til sist vil prosjektet gi anbefalinger om konkrete muligheter for institusjonelle og regulatoriske forbedringer.

Dette gjør forskerteamet i stand til å generere kunnskap som er høyst relevant for brukerpartnerne og andre, samt bidra til forskningsfronten på utvikling av solkraft, rammebetingelser for dette, men også viktige utfordringer. Kombinasjonen av solid akademisk forskning, aktiv involvering av strategiske brukerpartnere, et høyst relevant tema, og et tverrfaglig samarbeidsprosjekt, vil sikre at det produseres viktig kunnskap.

Prosjektperiode: 2023-2027

 

FNI PROSJEKTLEDER

 • Seniorforsker
  +47 92016644

  E-post

  thinderberg@fni.no
  Vis E-post

FNI-DELTAKERE

 • Juniorforsker
  +47 46481387

  E-post

  gopsahl@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 97168296

  E-post

  jbskjaerseth@fni.no
  Vis E-post
 • Assisterende direktør / Forskningsleder for klima og energi
  +47 97540217

  E-post

  lhgulbrandsen@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 48074508

  E-post

  poeikeland@fni.no
  Vis E-post
PARTNERE
 • SSB (Bente Halvorsen)
 • Senter for Utvikling og Miljø, SUM (Tanja Winther),
 • CICERO Senter for klimaforskning (Marianne Aasen)
   
PROSJEKTMIDLER
 • Norges forskningsråd