Tor Håkon Jackson Inderberg

Seniorforsker
+47 92016644

E-post

thinderberg@fni.no
Vis E-post
FORSKNINGSINTERESSER

Jeg forsker på klima-, energi- og miljøpolitikk. Jeg forsker på hvordan land iverksetter politikk som er avtalt internasjonalt, og hvordan slike prosesser formes. Et annet interesseområde er effektene av klimapolitikk som ønsker å hjelpe oss med overgangen til lavkarbonsamfunnet. Her studerer jeg politikk knyttet til smartmåling, utslippshandel, EUs geoøkonomi, politikk for desentralisering av elektrisitet, plusskunder (prosum), karbonfangst og -lagring (CCS), vindkraftlisensiering. Med en rekke samfunnsvitenskapelige tilnærminger har jeg publisert arbeider knyttet til områder som Norge, Norden, Tyskland, EU, New Zealand og Storbritannia.

BAKGRUNN & ERFARING

Akademisk bakgrunn

  • PhD: ‘Formal Structure and Culture: Organizational Influence on Adaptive Capacity to Climate Change in Quasi-Public Network Sectors’, on the governance of electricity sectors for adaptation in Norway and Sweden. 2008-2012, Universitetet i Oslo
  • Master of Science i statsvitenskap. 2007, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Trondheim.


Arbeidserfaring 

  • Forsker I (professorkompetanse), Fridtjof Nansens Institutt (2021 – d.d.) 
  • Førsteamanuensis II, Institutt for teknologistudier, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. 15 % stilling (2021 – d.d.) 
  • Seniorforsker, Fridtjof Nansens Institutt (2012–2020)
  • Leder for Europaprogrammet, Fridtjof Nansens Institutt (2011–2019) 
  • Forsker og PhD-student, Fridtjof Nansens Institutt (2007 – 2012) 

BØKER

Vis mer

FAGFELLEVURDERTE ARTIKLER OG KAPITLER

Vis mer

ANDRE PUBLIKASJONER

Vis mer