De primære målene for PLATON-prosjektet er:

 1. Å få kunnskap om hvordan politikksystemet kan justeres på gjennomførbare og effektive måter for å oppfylle rapporteringsforpliktelsene og oppfylle utslippsmålene for 2030 og 2050 i Norge gjennom økt klimagassreduksjon og karbonopptak i jord og vegetasjon, samtidig som det sikres klimavennlige innovasjoner, ved siden av å møte andre samfunnsmål.
 2. Å sikre at kunnskapen som syntetiseres og utvikles i PLATON er relevant for beslutningstakere, offentlig forvaltning, næringslivsaktører, frivillige organisasjoner, sivilsamfunnet og det internasjonale forskningsmiljøet.

Et sentralt kunnskapsmål er å studere et bredt spekter av politiske virkemidler som påvirker reduksjon og karbonopptak, både i det eksisterende klimapolitiske systemet og nye strukturer og verktøy, inkludert:

 • ulike finansierings- og støttemekanismer.
 • beskatning med ulike gjenvinningsmuligheter.
 • både myke virkemidler som nudging og informasjon og sterke som mandater og forbud.
 • virkemidler orientert mot både produksjons- og forbrukssiden.
 • virkemidler rettet mot identifiserte barrierer.

CICERO er den overordnede koordinatoren av PLATON, og mer informasjon om prosjektet finnes på CICEROs PLATON-prosjektnettsted.

FNI leder prosjektets Arbeidspakke 5 med tittelen ‘Norge i verden’. Dette omhandler først og fremst hvordan Norge påvirkes av og samhandler med EUs klima- og energipolitikk.


Prosjektperiode: 2019-2022


 

FNI PROSJEKTLEDER

FNI DELTAKERE

PARTNERE
PROSJEKTMIDLER
 • Norges forskningsråd, KLIMAFORSK-programmet
 • 28 brukerpartnere

   

Bøker

Vis mer

FAGFELLEVURDERTE ARTIKLER OG KAPITLER

Vis mer

ANDRE PUBLIKASJONER

Vis mer