Derfor kan elektrifisering av Melkøya være en politisk kortslutning

Aftenposten, August 11, 2023. 

Lenker

FNI DELTAKERE