Derfor kan elektrifisering av Melkøya være en politisk kortslutning

Aftenposten, August 11, 2023. 

Lenker

FNI-DELTAKERE

  • Assisterende direktør / Forskningsleder for klima og energi
    +47 97540217

    E-post

    lhgulbrandsen@fni.no
    Vis E-post