Tema: Norsk vindkraftutbygging: prosesser, praksis og press  

Stikkord: vindkraft, miljøpolitikk, klimapolitikk, natur, bruk, vern, arealbruk, urørt natur, Norge, Sverige, hyttefelt, hytteutbygging, kommune, konsesjonsordningen, planlegging, legitimitet, press på arealer 

Prosjektet analyserer endringer i prosedyrer for beslutninger om konsesjon av vindkraft i Norge, og hvordan disse påvirker utfallets legitimitet og press på endring av arealbruk i urørte områder. Ved å anvende sammenligninger med Sverige og planlegging av hyttefelt vil funnene sikres en videre anvendelse. 

Gjennom dette fokuset henvender WINDGOV seg til et kontroversielt tema i norsk og europeisk offentlighet og forvaltning. WINDGOV hviler på inkluderingen av sentrale brukerpartnere som representerer relevante myndigheter og interessenter på alle nivåer, i tillegg til en svært erfaren og tverrfaglig forskningsgruppe med lang kompetanse innenfor statsvitenskap, juss, og offentlig planlegging. 

Med dette utgangspunktet vil prosjektet først studere den gradvise endringen i arealbruk forårsaket av utvikling innen vindkraft og hytteutbygginger over tid. Prosjektgruppa vil deretter analysere hvordan endringene i konsesjonsordningen påvirker legitimitet for vindkraft og har ført til et kraftig skifte i kommunenes standpunkt til vindkraft.  

Etter dette vil vi utnytte mulighetene i kontrasterende sammenligninger. Her vil vi analysere planlegging av vindkraftutbygginger sammenlignet med planlegging av hytteutbygginger, for å utvikle kunnskapen om hvordan planordninger, lokal forankring og andre faktorer fører til forskjeller i opplevd legitimitet og arealutvikling. Parallelt med dette arbeidet vil prosjektgruppen sammenligne juridiske rammer og praksis for juridiske praksiser for vindkraft i Norge og Sverige. Et dedikert fokus på kommunikasjon og inkludering av prosjektets brukerpartnere muliggjør tverrfaglig kunnskapsutvikling som er svært relevant for brukerpartnerne, offentlige praksiser, politikk og andre berørte. I tillegg vil prosjektet bidra til den akademiske forskningsfronten om konsesjons- og planleggingspraksiser og hvordan disse påvirker legitimitet og press på arealer. 


Prosjektperiode: 2021-2025

 

FNI PROSJEKTLEDER

 • Seniorforsker
  +47 92016644

  E-post

  thinderberg@fni.no
  Vis E-post

FNI-DELTAKERE

 • Seniorforsker
  +47 48074508

  E-post

  poeikeland@fni.no
  Vis E-post
 • Assisterende direktør / Forskningsleder for klima og energi
  +47 97540217

  E-post

  lhgulbrandsen@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 47477405

  E-post

  okfauchald@fni.no
  Vis E-post
 • PhD-stipendiat
  +47 922 50 208

  E-post

  kktaranger@fni.no
  Vis E-post
PARTNERE
PROSJEKTMIDLER
 • Norges Forskningsråd

BØKER

Vis mer

FAGFELLEVURDERTE ARTIKLER OG KAPITLER

Vis mer

ANDRE PUBLIKASJONER

Vis mer