Tatt av vinden? Endring i norske kommuners holdninger til vindkraft

Include Resultater og Anbefalinger 07/2022, 4 s.

Lenker

FNI DELTAKERE