Tema: Styring av kraftbransjen 

Stikkord: Kraft, nettselskaper, desentralisert styring, Norge, Sverige,  

Bakgrunnen for prosjektet er den internasjonale trenden mot mer desentralisert styring av nasjonale kraftsystemer. Vi har over tid sett at lokale nettselskaper tar mer aktivt ansvar for styringen av spenning og flaskehalser i nettet.

Dette gjøres gjennom mer og bedre nettovervåkning, egeninvesteringer og tilrettelegging for at kundene selv kan engasjere seg i produksjon og styring av eget strømforbruk. Vi kartlegger utbredelse av slik desentralisert styring i både norske og svenske kraftsystemer.

Videre undersøker vi hvilken rolle nasjonale reguleringer har spilt for å fremme utviklingen, og vi prøver å forklare hvorfor reguleringene har utviklet seg slik de har gjort.

Til slutt diskuterer vi fordeler og ulemper med ulike modeller for styring av kraftsystemet i Norge, og hvordan politiske, økonomiske og teknologiske faktorer kan komme til å påvirke utviklingen videre. 
Prosjektperiode: 2020-2024

FNI PROSJEKTLEDER

 • Seniorforsker
  +47 48074508

  E-post

  poeikeland@fni.no
  Vis E-post

FNI-DELTAKERE

 • Seniorforsker
  +47 67111900

  E-post

  cbanet@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 97168296

  E-post

  jbskjaerseth@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 92016644

  E-post

  thinderberg@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 48052768

  E-post

  tjevnaker@fni.no
  Vis E-post
PARTNERE
PROSJEKTMIDLER
 • Norges Forskningsråd

FAGFELLEVURDERTE ARTIKLER OG KAPITLER

Vis mer

ANDRE PUBLIKASJONER

Vis mer