Kan politikerne kutte strømprisen?

Aftenposten, 13. september, 2022. 

Lenker