Catherine Banet

Seniorforsker
+47 67111900

E-post

cbanet@fni.no
Vis E-post
FORSKNINGSINTERESSER

Juridisk ekspertise innen energirett, miljørett, konkurranserett (særlig statsstøtte) og EU-/EØS-rett. Jeg forsker på de juridiske sidene ved utvikling og innføring av fornybar energi, støtteordninger og alternative finansieringsmodeller, energimarkedsdesign, regulering av energiinfrastrukturer, tiltak mot klimaendringer, inkludert karbonfangst og -lagring (CCS). 

Pågående forskning: statsstøtte i fornybarenergisektoren; kapasitetsmekanismer; kraftmarkedsdesign; corporate renewable PPAs/kraftkontrakter; opprinnelsesgarantier; folkefinansiering av energitiltak; utvinning av ressurser i havbunnen; karbonfangst og -lagring (CCS); regulering av teknologisk innovasjon i energisektoren. 

BAKGRUNN & ERFARING

Undervisning og veiledning 

Energirett – Petroleumsrett – Miljørett – EU/EØS-rett – statsstøtte – fornybar energi – klima – rettskildelære 

Akademisk bakgrunn 

• Doktorgrad i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2012 : “Tradable Green Certificate Scheme under EU Law – EU-lovers innflytelse på nasjonale støtteordninger for fornybar kraftproduksjon” 

• Master i internasjonal og europeisk energi- og miljørett (LL.M), Institutt for miljø- og energirett, Katholieke Universiteit Leuven, Belgia (2003) 

• Master i europeiske studier (MA), "European Policies and Institutions", med utmerkelse. European Studies Institute, Université Catholique de Louvain, Belgia (2002) 

• Master i internasjonal politikk (MA). Med høy utmerkelse, Center for International and Strategic Studies (CERIS), Brussel / Belgia, Paris / Frankrike (2002) 

• Diplôme de l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence (Maîtrise), Frankrike (2001) 

  

Arbeidserfaring 

• Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo, Nordisk institutt for sjørett, Avdeling for petroleums- og energirett, (2014- d.d.) 

• Vitenskapelig rådgiver, Frischsenteret - Oslo Centre for Research on Environmentally friendly Energy (CREE) (2017-2019) 

• Advokatfullmektig, olje- og energiavdelingen hos Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS, Oslo, Norge (2011-2014) 

• Doktorgradsstipendiat og foreleser, , Universitetet i Oslo, Nordisk institutt for sjørett, Avdeling for petroleums- og energirett  (2006-2011) 

• Advokatfullmektig, advokatfirma Huglo Lepage & Partners, Brussel, Belgia (2004-2006) 

• Praktikant, EU-kommisjonen - Generaldirektoratet for miljø, Belgia (2003-2004) 

• Praktikant, US Diplomatic Mission to Belgium - Department of Commerce - Environment and Energy departments (2003) 

ANDRE PUBLIKASJONER

Vis mer