Myndighetene bør sikre at alle grupper har tilgang til en viss mengde rimelig strøm

Aftenposten, 2. november, 2022.

Lenker

FNI DELTAKERE