Store forskjeller i strømpris skaper misnøye. Hva er problemet med å samle Kraft-Norge til ett rike?

Aftenposten, 28. oktober, 2022.

Lenker