Tema: EUs nye energipolitikk: reguleringer for elmarkedsdesign, og konsekvenser for Norge 

Stikkord: Norge, EU, EU-regler, energipolitikk, klimapolitikk, markedsdesign, kraftmarked, markedsreguleringer, kraftkabler, energiressurser,  energipolitikk

REMAP analyserer reform av EUs energi- og klimapolitikk med hovedfokus på nye reguleringer for elmarkedsdesign, og konsekvenser for Norges markedsbaserte energipolitiske strategi.  

Et effektivt og integrert kraftmarked er sentralt for at Norge skal tjene mest mulig på sine  fornybare energiressurser. Prosjektet har vurdert nye direktiver og forordninger vedtatt av EU i 2019 og analysert hvorfor utfall for viktige deler ble som det ble. Vi har også kartlagt markedsutvikling og eksisterende markedsreguleringer i ulike nord-europeiske land. Dette har vi gjort som grunnlag for videre drøfting i prosjektet der vi ser på hvorvidt og hvordan nytt EU-regelverk kan komme til å skape endringer i disse landene. I vårt arbeid har vi analysert hvordan markedsreguleringer i nordeuropeiske land har blitt formet gjennom et dynamisk samspill mellom EUs energipolitikk, nasjonal energipolitikk og markedsvirkninger siden den siste EU-reformen i 2009.  

I prosjektet har vi også undersøkt konsekvenser av nye EU-regler og måten disse implementeres på i våre naboland. Vi viser at måten Norges naboland iverksetter nye EU-krav for bruk av mellomlandsforbindelser, altså kraftkabler, påvirker muligheter for strømhandel mellom Norge og andre land, og dermed den samfunnsøkonomiske verdien av kabler og norske kraftressurser.  

I prosjektets siste fase vil vi analysere videre muligheter Norge har for å maksimere samfunnsmessig gevinst gjennom nasjonalt og regionalt markedsdesign og utvekslingskapasitet. Prosjektet har gitt og vil gi relevant kunnskap for norske politikere, forvaltning og næringsinteresser og bidra til faglitteraturen om EU-politikk ved å kombinere faglige verktøy og metoder fra samfunnsøkonomi og statsvitenskap. 

Prosjektperiode: 2018-2021

FNI PROSJEKTLEDER

 • Seniorforsker
  +47 48074508

  E-post

  poeikeland@fni.no
  Vis E-post

FNI-DELTAKERE

 • Seniorforsker
  +47 92016644

  E-post

  thinderberg@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 48052768

  E-post

  tjevnaker@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 97168296

  E-post

  jbskjaerseth@fni.no
  Vis E-post
PARTNERE
PROSJEKTMIDLER
 • Norges forskningsråd (ENERGIX-programmet)
 • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
 • Statnett
 • Energi Norge
 • Agder Energi
 • Norsk olje og gass
 • NorthConnect

FAGFELLEVURDERTE ARTIKLER OG KAPITLER

Vis mer

ANDRE PUBLIKASJONER

Vis mer