FORSKNINGSINTERESSER

Europeisk integrasjon spiller en viktig rolle i utviklingen av klima- og energipolitikk i Europa, og jeg forsker på dette fra statsvitenskapelige perspektiver (nærmere bestemt offentlig politikk og administrasjon). Jeg forsker på politikken bak regulering av kraftsektoren fordi denne bransjen spiller en nøkkelrolle i energiomstillingen. Dette inkluderer spørsmål som betydningen av det europeiske energibyrået ACER, og ulike former for grensekryssende samarbeid om iverksetting av EU-lovgivning. Jeg er også interessert i forholdet mellom Norge og EU på energi- og klimafeltet, og har forsket på prosessen med å ta inn EU-lover i EØS-avtalen.

BAKGRUNN & ERFARING

Akademisk bakgrunn

  • Mastergrad i statsvitenskap, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo (2009-2012), med utvekslingssemester ved Freie University (E-On Ruhrgasstipend).
  • Bachelorgrad i Statsvitenskap, Universitetet i Oslo (2005-2008), med utvekslingssemestre ved Humboldt University (Erasmusstipend) og UC Berkeley.


Arbeidserfaring 

  • Gjesteforsker (Robert Schuman Centre for Advanced Studies Visiting Fellow), Florence School of Regulation, European University Institute (2022)
  • Gjesteforsker, Institute of Public Administration, Leiden University (2018)
  • Gjesteforsker, Environmental Policy Research Centre (FFU), Freie University (2015)
  • Stipendiat, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo (2016-2020)
  • Forsker, Fridtjof Nansens Institutt (2013- d.d.)
  • Juniorforsker, Fridtjof Nansens Institutt (2012-2013)
  • Praktikant i KUBE sommerprosjekt, Statnett (2011)
  • Praktikant, Den norske ambassaden i Berlin (2010)

BØKER

Vis mer

FAGFELLEVURDERTE ARTIKLER OG KAPITLER

Vis mer

ANDRE PUBLIKASJONER

Vis mer