Torbjørg Jevnaker

Seniorforsker
+47 48052768

E-post

tjevnaker@fni.no
Vis E-post
FORSKNINGSINTERESSER

Europeisk integrasjon spiller en viktig rolle i utviklingen av klima- og energipolitikk i Europa, og jeg forsker på dette fra statsvitenskapelige perspektiver (nærmere bestemt offentlig politikk og administrasjon). Jeg forsker på politikken bak regulering av kraftsektoren fordi denne bransjen spiller en nøkkelrolle i energiomstillingen. Dette inkluderer spørsmål som betydningen av det europeiske energibyrået ACER, og ulike former for grensekryssende samarbeid om iverksetting av EU-lovgivning. Jeg er også interessert i forholdet mellom Norge og EU på energi- og klimafeltet, og har forsket på prosessen med å ta inn EU-lover i EØS-avtalen. Min doktorgrad handlet om EU-byråers eksterne relasjoner. Disse har betydning for EU-byråers evne til å utføre sine oppgaver, men også for å støtte opp om en sterkere rolle til Europakommisjonen.
 

BAKGRUNN & ERFARING

Akademisk bakgrunn

 • Doktorgrad i statsvitenskap, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo (2023)
 • Mastergrad i statsvitenskap, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo (2012), med utvekslingssemester ved Freie University (E-On Ruhrgasstipend).
 • Bachelorgrad i Statsvitenskap, Universitetet i Oslo (2008), med utvekslingssemestre ved Humboldt University (Erasmusstipend) og UC Berkeley.


Arbeidserfaring 

 • Seniorforsker, Fridtjof Nansens Institutt (2023-)
 • Seniorforsker, CICERO Senter for klimaforskning (2023-)
 • Medlem av Akademiet for yngre forskere (2023-)
 • Medlem av sekretariatet for EØS-utvalget, ARENA Senter for Europaforskning, Universitetet i Oslo (2022-)
 • Gjesteforsker (Robert Schuman Centre for Advanced Studies Visiting Fellow), Florence School of Regulation, European University Institute (2022)
 • Gjesteforsker, Institute of Public Administration, Leiden University (2018)
 • Gjesteforsker, Environmental Policy Research Centre (FFU), Freie University (2015)
 • Stipendiat, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo (2016-2020)
 • Forsker, Fridtjof Nansens Institutt (2013-2023)
 • Juniorforsker, Fridtjof Nansens Institutt (2012-2013)
 • Praktikant i KUBE sommerprosjekt, Statnett (2011)
 • Praktikant, Den norske ambassaden i Berlin (2010)
   

BØKER

Vis mer

FAGFELLEVURDERTE ARTIKLER OG KAPITLER

Vis mer

ANDRE PUBLIKASJONER

Vis mer