Rask utvikling

EUs energi- og klimapolitikk er felter som har utviklet seg svært raskt etter at Norge sist utredet sitt forhold til EØS i 2012, og utvalget har blitt bedt om å se på disse områdene spesielt.

– Det er viktig at Norge har et godt og oppdatertPortrett Torbjørg Jevnaker informasjonsgrunnlag for hvordan EU utvikler seg, sier Jevnaker. 

Det ligger ikke i utvalgets mandat å utrede alternativer til EØS-avtalen. Jevnaker håper på en god diskusjon:   

–  Jeg håper utredningen kan bidra til en nyansert offentlig debatt om dette viktige temaet, til tross for ulike synspunkter om Norges forhold til EU.

I snaue to år har ekspertene i utvalgssekretariatet jobbet med å samle og sammenfatte  kunnskap om EØS-avtalen og Norges samarbeid med EU. Utvalgsleder Line Eldring uttaler til NTB at hun ble overrasket over noen av funnene:

– Det må være erkjennelsen av hvor store endringer det har vært i EU det siste tiåret. Og hvor dypt integrert Norge er i den europeiske unionen – uten å være medlem. Jeg er overrasket over den store bredden i samarbeidet, sa Eldring til NTB.

Avtalen har est ut

I år fyller EØS-avtalen 30 år. Dersom en ny EU-lov er EØS-relevant, må den tas inn i  norske lovgiving, sier avtalen. I dag omfatter avtalen tusenvis av rettsakter. 

Utvalget kritiserer Norge for å henge etter i implementeringen av EU-regelverk. Et av direktivene EU har klaget over at Norge ikke har fått på plass, er Fornybardirektivet. 

I et ferskt brev til energiminister Terje Aasland (Ap) skriver EUs energikommissær Kadri Simson at Norge må innføre Fornybardirektivet innen fem måneder. Simson sier lovene i EU og EØS-området om energi nå er veldig forskjellige. Det skaper problemer for rettferdig konkurranse og påvirker mange aktører i Norge og EU negativt.