Torbjørg Jevnaker jobber i FNIs forskningsgruppe for energi og klima. Hun er statsviter og forsker på politikken bak regulering av kraftsektoren i Europa. 

– Dette er en anerkjennelse av Torbjørgs bidrag til akademia. Det knytter seg stor prestisje til medlemskapet i Akademiet for Yngre Forskere, da det er mange søkere. Ikke minst er det mange søkere fra samfunnsvitenskap i Oslo-regionen, så nåløyet er ekstra trangt for sånne som henne, sier FNI-direktør Iver B. Neumann. – Torbjørg har en lovende forskningskarriere foran seg. 

Les intervjuet med Torbjørg Jevnaker på Akademiet for Yngre Forskeres nettsider.

Prestisjefylt utnevnelse

Torbjørg Jevnaker er en respektert forsker kjent for sitt arbeid innen europeisk forvaltning og energipolitikk. Hun er nå blitt utvalgt til å bli medlem i Akademiet for Yngre Forskere. Iver B. Neumann– Kunngjøringen sier noe om hennes faglige dyktighet og engasjement for å fremme kunnskapen innen sitt felt, sier Neumann.

Akademiet for Yngre Forskere er dedikert til å fremme nyskapende talent innen ulike akademiske disipliner. De velger nøye medlemmene sine basert på akademiske prestasjoner og fremtidige potensial. Torbjørg Jevnakers opptak i akademiet reflekterer derfor ikke bare hennes nåværende prestasjoner, men også løftet om enda større bidrag i årene som kommer.

Torbjørg Jevnaker er takknemlig for utnevnelsen: – Jeg er beæret over å bli ønsket velkommen inn i Akademiet for Yngre Forskere. Dette er en milepæl i min karriere, og jeg ser frem til samarbeide med akademiets øvrige medlemmer.

Som nytt medlem blir Torbjørg Jevnaker blir del av et fellesskap av sterke forskere dedikert til å utfordre kunnskapens grenser og gi verdifulle bidrag til samfunnet. 

AYF-ledelsen er svært begeistret for årets opptak

– Som i tidligere år har vi mottatt søknader fra mange yngre forskere som allerede har en imponerende forskningsportefølje og som brenner for å fremme kunnskap og forskning i Norge og verden. Dette lover virkelig godt for forsknings-Norge», sier leder i AYF Hallvard Korsvoll. – Vi er svært begeistret for årets opptak, som har et stort spenn både faglig, institusjonsmessig og geografisk. Vi ser frem til å få våre ti nye medlemmer som vil utfylle og berike oss som akademi.

 Akademiet for yngre forskere (AYF):
Akademiet for yngre forskere (AYF) ble stiftet i 2015 og er et uavhengig, tverrfaglig og mangfoldig nettverk for samarbeid og erfaringsutveksling blant yngre forskere.
AYF fremmer verdiene av kunnskap og fri forskning i samfunnet og er en pådriver for nyskapende formidling av forskning. AYF består av rundt 40 yngre forskere som arbeider i Norge. Medlemskap oppnås gjennom søknad, etterfulgt av intervju, og varer i fire år.
Akademiet er åpent for forskere fra alle fagområder over hele Norge.