FNI-direktør Iver B. Neumann er glad over å ønske Siddharth Sareen velkommen til Polhøgda over sommeren: 
– Vi er svært glade for at Siddharth Sareen, professor ved Universitetet i Stavanger, skifter beite og begynner som seniorforsker ved FNI i august. Sareen har etablert seg som en tydelig forskerprofil innen samfunnsforskning på energiomstilling, og hans brede faginteresser matcher våre forskningsfelt svært godt.

Styring av energiomstilling

Den produktove samfunnsgeografen Siddharth Sareen (f. 1988) har i løpet av en rask karriere maktet å sette seg inn i et bredt lag av problemstillinger innenfor energiforskning. Områdene han brenner for er store, men henger godt sammen. Han forsker på rettferdig energiomstilling, nasjonal og internasjonal miljø- og klimastyring og klima- og energipolitikk. 

Han har tidligere jobbet med sektorer som energi, skogbruk, gruvedrift, og transport, og innenfor klimapolitikk med karbonutslipp og internasjonale målsettinger. I juni publiserer han en bok om rettferdig solkraft i Portugal.

Siddharth Sareen Bergen Opportunity– Da jeg så utlysningen om stillingen ved FNI tenkte jeg at det var en drømmejobb. Jobben stemmer veldig godt overens med retningen jeg ønsker å gå i forskningen min. FNI har en av de største grupperingene med forskere som jobber innenfor hvordan myndighetene legger til rette for det grønne skiftet, og med naturressurser, sier han.

– For meg er det også perfekt match å kunne jobbe i skjæringsfeltet mellom fri grunnforskning og forskning som er veldig policyrelevant og som kan ha innflytelse på politikkutviklingen. Det å skape kunnskapsgrunnlaget som politikk skal bygges på, kjennes meningsfylt. 

Lars Gulbrandsen, assisterende direktør og forskningsleder for klima og energi ved FNI, er stolt og glad over overgangen: 
– Å få Siddharth til FNI betyr mye for oss. Han vil styrke forskningen vår på energipolitikk, energiomstilling og et rettferdig grønt skifte. Han jobber innenfor et bredt spekter av energiforskning og -politikk. I tillegg er vi glade for å få en forsker med kompetanse på India, verdens største demokrati og mest folkerike land. 

Forsker for rettferdig klimaomstilling

Ved FNI trer Sareen inn som forsker innenfor tre etablerte prosjekter i Klima- og energi-gruppa, hvor han ser fram til å jobbe med nye kolleger på prosjektene POWERPOOR, SOLNOR og POWREG. Han kommer også til å fortsette som professor II ved Universitetet i Bergens Senter for klima og energiomstilling (CET). 

– Jeg ønsker å bidra til å bygge broer mellom forskningsmiljøer som har noe til felles, og som har mye å lære av hverandre. Når vi studerer det grønne skiftet er det viktig at vi løfter blikket ut av forskerbobla og er åpne for de konkrete endringene som kommer til å skje. Her er det rom for å skape synergier, sier den kommende FNI-forskeren, som mener det er viktig å være klar over og å bygge ned siloene som finnes i de ulike sektorene. 

– Skal vi lykkes med et rettferdig, grønt skifte må vi tenke på tvers av sektorer, på kort og lang sikt, og med alle de ulike interessene og verdiene for øye. Sareen peker på mulighetene som finnes innenfor et initiativ som Empowered Futures Research School, hvor også FNI er med. 
Siddharth Sareen kommer fra India, men har bodd i Norden i over et tiår. Når han pakker sakene sine i Stavanger for å flytte til Oslo, er det sammen med partner, barn og hund. 

–  For oss er en av de viktigste grunnene til å etablere oss i Norden at vi setter pris på den flate strukturen og den nordiske likhetskulturen. Det er dette jeg ønsker skal gjenspeiles også i samfunn rundt i verden når det gjelder energiomstilling. Jeg tror FNI er et godt sted å være for å få det til. 

Vinner prestisjetung forskerpris

I det vi annonserer at Siddharth Sareen begynner på FNI, har vi også gleden av å annonsere at han er årets vinner av Nils Klim-prisen. Nils Klim-prisen er organisert sammen med Holbergprisen, og tildeles yngre forskere i Norden under 35 år, for fremragende bidrag innenfor fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi. 

Komiteen fremhever at Siddharth Sareens allsidige og Nils Klim-prisen deles ut sammen med Holberg-prisen i Bergen. fremragende karriere er bygget på en tverrfaglig basis hvor samfunnsvitenskap og humaniora møter teknologi og klimavitenskap, og han har etablert seg som en kreativ forsker og akademisk veileder. De peker på at publikasjonslisten hans er svært imponerende. Hans brede fagfelt omfatter spørsmål knyttet til blant annet styring av energiomstilling på forskjellige nivåer og i ulike miljøer, og kompliserte temaer som bærekraft og ansvar, energihistorie, klimarettferdighet, urban og ikke-urban geografi, demokrati og sosial inkludering.

Brobygger i akademia

– Jeg er takknemlig og ydmyk over å ha vunnet prisen. For meg gir dette en mulighet til å belyse et fagområde som fortjener mer oppmerksomhet. Og det gjør meg oppmerksom på mitt ansvar som forsker, sier Sareen. 

Han sier prisen gjør at han kjenner på en dyp motivasjon til å ta sine interesser og forpliktelser innen forskningen videre. Prisen har gitt ham muligheten til å reflektere over hans egen rolle som forsker, og å anerkjenne hvor viktig felles mål og kapasitetsbygging er: 

– I en urettferdig verden der vi må håndtere mange viktige saker samtidig, jobber jeg for å frembringe kunnskap som gjør at beslutningstakerne klarer å prioritere en bedre og mer inkluderende og rettferdig energifremtid, sier prisvinneren. 

Sareen har i snaue fire år vært medlem i Akademiet for Yngre Forskere (AYF), hvor han sitter i styret. I 2023 vant Sareen Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs (DKNVS) pris til yngre forskere i Norge som har dokumentert fremragende talent, originalitet og innsats, og som har oppnådd eksepsjonelt gode resultater innen sitt fagfelt. AYF-erfaringen gav ham en større forståelse for det norske akademiske miljøet, og åpnet for muligheter til samarbeid og bidrag til norsk forskningspolitikk. 

Sareen vil med sin forskning støtte og fremme nye ideer og nyttig kunnskap som kan føre til handling:
– Kunnskap som kan gi fordeler for alle, og bidra til å løse samfunnets utfordring med å bytte til energisystemer med lavere karbonutslipp.
 

Av Anna Valberg