Energifattigdom (EF) er en tilstand hvor en husholdning ikke er i stand til å få tilgang til energitjenester i hjemmet opp til et sosialt og materielt nødvendig nivå. Det oppstår vanligvis når folk sliter med å dekke energiutgiftene og opprettholde levelige temperaturer i hjemmene sine. Til tross for høy levestandard i Norge er det klare indikasjoner på at energifattigdom er et problem. Ettersom EF ikke har fått nevneverdig akademisk oppmerksomhet i Norge er det lite kunnskap om hva det er, hvor utbredt det er, hva som forårsaker det, og hva konsekvensene av energifattigdom er.

Forskningsprosjektet PowerPoor tar opp en problemstilling som er ny i Norge, men som har sårt behov for forskningsbaserte løsninger. PowerPoor hviler på inkludering av brukerpartnere som representerer relevante myndigheter og interessenter på alle nivåer, og en svært erfaren og tverrfaglig forskningsgruppe.

Med disse ressursene vil prosjektet definere og utvikle målinger for måling av EF tilpasset Norge; analysere årsaker til EF i Norge; kartlegge og undersøke erfaringer og svar fra EF-husholdninger; kartlegge og analysere politikk og tiltak som tar for seg EF, de politiske prosessene og effektene av disse, og sammenligne disse med politiske løsninger fra utlandet. Videre vil PowerPoor analysere effekten av EF på energiomstillingen.

Prosjektet vil bruke en rekke statistiske og kvalitative tilnærminger for å samle inn data til analysene. I sum setter dette det tverrfaglige prosjektteamet i stand til å produsere ny kunnskap om omfang, egenskaper og konsekvenser av EF i Norge som er høyst relevant for politikere, offentlig forvaltning og interesseorganisasjoner, samtidig som det bidrar til forskningsfronten på energifattigdom og energirettferdighet.

PowerPoor har ambisiøst som mål å utnytte koblingene med det pågående forskningssenteret FME Include og analysene til å bli et forskningsknutepunkt for EF i og utenfor Norge, og å informere og definere offentlig forvaltningsarbeid på EF i årene som kommer.

Prosjektperiode: 2023-2027

 

FNI PROSJEKTLEDER

 • Seniorforsker
  +47 92016644

  E-post

  thinderberg@fni.no
  Vis E-post

FNI-DELTAKERE

 • PhD-stipendiat
  +47 922 50 208

  E-post

  kktaranger@fni.no
  Vis E-post
PARTNERE
PROSJEKTMIDLER
 • Norges Forskningsråd
 • Brukerpartnere

ANDRE PUBLIKASJONER

 • Sosiologen, November 28, 2023.

Vis mer