– For ti år siden var alle positive til vindkraft på land. Da utbyggingen kom i gang, gjorde Norge en rekke feil, og nå er halvparten av nordmenn negative til landbasert vindkraft. Norske myndigheter må passe på ikke å gjøre de samme feilene i solkraftutbyggingen som de gjorde under vindkraftutbyggingen, framhever han. 

Han var selv en av forskerne som fulgte vindkraftdebatten i Norge tett de seneste ti årene. 

– Vi skal først og fremst se på norske forhold og hvilke regler vi eventuelt må endre. Vi får mulighet til å bidra til å forbedre prosessene med konsesjoner, og også sammenligne med Danmark og Sverige, sier Inderberg.

FNI samarbeider i prosjektet med forskere fra universitetene i Lund (Sverige) og Århus (Danmark) i tillegg til Institutt for energiteknikk (IFE) på Kjeller. Blant brukerpartnerne er NVE, Energeia og Solenergiklyngen, i tillegg til kommuner som Søndre Land og Gjøvik. 

FNI-forskerne skal studere planprosesser, bygningsmonterte små anlegg og bakkemonterte anlegg med konsesjonsprosess. Her ligger det fort an til å bli arealkonflikter, eksempelvis med landbruksinteresser, skogsinteresser og regelverk, eller naturverninteresser. 

Står foran stor utbygging

I vindkraftdebatten var det arealkonflikter og lokal medbestemmelse som ble store snublesteiner for myndighetene, og støtten til vindkraftutbygging falt som en stein fram mot 2021. 

– Solkraft i Norge i dag er smått, men er også en mulighet for betydelig utbygging av fornybar energi nå når Norge står foran et stort kraftunderskudd i nær framtid, sier prosjektleder Inderberg. – Ved å se på barrierer, drivkrefter og utfordringer for solenergiutbygging vil SOLNOR skaffe kunnskap vi trenger, både om samfunnsmessige avveininger vi må gjøre, og peke på utfordringer vi vil møte med tanke på infrastruktur, arealbruk, biomangfold og ressursforvaltning, 

Han mener dette vil bli et viktig kunnskapsgrunnlag i den norske energiomleggingen og kan bli et viktig bidrag til Norges klimamål. 

Satser på sol

Nylig kom revidert nasjonalbudsjett for 2023. Solenergi er et av satstingsområdene, og i den nye overenskomsten forplikter regjeringen seg til å gjøre det lettere å anlegge solparker, samt at de har satt seg som mål å bygge ut hele 8 TWh innen 2030. Det totale forbruket av strøm i Norge i 2021 var 139,5 TWh.

Prosjektet Out of the shade? Solar development challenges in Norway (SOLNOR) er finansiert av Forskningsrådet og har et budsjett på 11, 4 millioner kroner over fire år. Fra FNI har Inderberg med seg FNI-kollegene Per Ove Eikeland, Lars H. Gulbrandsen, Jon-Birger Skjærseth og Ole Kristian Fauchald.

– Det kan hende det blir muligheter for rekruttering her etter hvert, sier Inderberg.