Tatt av vinden? Endring i norske kommuners holdninger til vindkraft ('Gone with the Wind? Norwegian Municipalities' Changing Attitudes Towards Windpower')

Include Resultater og Anbefalinger 07/2022, 4 p. In Norwegian.

Links

FNI AUTHORS

RELATED RESEARCH AREA(S)