Denne rapporten er tredje og avsluttende rapport om EUs klimaregelverk ‘Klar for 55’.

Rapporten dokumenterer og diskuterer endelige vedtak i 2023 og implikasjoner for Norge.

Jørgen Wettestad er ansvarlig for delene om EUs kvotesystem og karbontollen. 

Rapport nr. 1 i serien: EUs nye klimaregelverk og betydningen for Norge

Rapport nr. 2 i serien: EUs grønne giv: Status etter sommeren 2022 og mulige implikasjoner for Norge

Rapport nr. 3 i serien: EUs klimaregelverk vedtatt: Hva nå for Norge?

 

EGD rapport forside

PLATON er Norges største samfunnsfaglige klimaforskningsprosjekt og skal hjelpe politikere og næringsliv i arbeidet med å gjøre Norge til et lavutsslippsamfunn.