Tema: Hvordan kan markedskrefter drive det grønne skiftet? 

Stikkord: Klimapolitikk, det grønne skiftet, næringsliv, industri,  

Hvordan og under hvilke betingelser kan markedskrefter drive det grønne skiftet fremover? Dette prosjektet setter søkelys på hvordan vekselvirkninger mellom policy, politikk, teknologi og marked kan endre egeninteressen til eksisterende industri og næringslivsaktører over tid.

Vi studerer også forutsetningene for at en positiv spiral av økt egeninteresse i et lavutslippssamfunn kan utløse politiske vippepunkter der man lykkes i å vedta og iverksette et ambisiøst reguleringssystem som effektivt unngår farlige klimaendringer. Prosjektet tar for seg to sektorer og politikkområder som er spesielt viktige for å få til et grønt skifte, nemlig kraftproduksjon og biltransport.

Vi studerer endring i tre geografiske områder: USA, Europa og Kina. Prosjektet har høye teoretiske ambisjoner, med mål om å drive forskningsfronten fremover innen både statsvitenskap og politisk økonomi.

Samtidig har prosjektet også samfunnsmessige implikasjoner: Det skal bidra til økt forståelse for hva som må til for å oppnå vanskelige klima- og miljøpolitiske målsetninger, og hvordan politikk og næringsliv må spille sammen for å nå vippepunkter i det grønne skiftet. Prosjektperiode: 2019-2024

FNI PROSJEKTLEDER

 • Seniorforsker
  +47 92290372

  E-post

  irv@fni.no
  Vis E-post

FNI-DELTAKERE

 • Seniorforsker
  +47 99242512

  E-post

  gheggelund@fni.no
  Vis E-post
 • Forsker
  +47 93419569 / 47476821

  E-post

  istensdal@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 97168296

  E-post

  jbskjaerseth@fni.no
  Vis E-post
 • Assisterende direktør / Forskningsleder for klima og energi
  +47 97540217

  E-post

  lhgulbrandsen@fni.no
  Vis E-post
 • Forsker
  +47 99716657

  E-post

  mllarsen@fni.no
  Vis E-post
PARTNERE
PROSJEKTMIDLER
 • Norges Forskningsråd (FRIHUMSAM-programmet)

FAGFELLEVURDERTE ARTIKLER OG KAPITLER

Vis mer

ANDRE PUBLIKASJONER

Vis mer