Jeg har lyst til å forstå hvordan du bruker strøm! Dette vil jeg bruke til å få innsikt i hvordan strømpriser, energipolitikk og teknologi påvirker oss. Dette er en forespørsel til deg om å delta i et forskningsprosjekt som ser på hvilke hverdagslige strømrutiner ulike grupper i det norske samfunnet utøver i sine hjem.

I dette skrivet gir jeg deg informasjon om formålet med prosjektet og hva det vil si å delta.

Navn på prosjektet: Forståelsen av forbrukeres evne til å omstille seg bærekraftige praksiser: Like forutsetninger eller en ønskedrøm

Formål
Formålet med prosjektet er å forstå hvordan omstillingen til et lavutslippssamfunn påvirker ulike grupper i det norske samfunnet. Å bli et nullutslippssamfunn fører med seg hyppige endringer i teknologi og politikk, som for eksempel mål om helelektrisk bilpark og ny nettleie. I utviklingen mot et nullutslippssamfunn er det fort gjort å glemme hvordan disse hendelsene påvirker ulike grupper i det samfunn, og hva konsekvensene kan være. 

Hvorfor får du spørsmål om å delta?
Jeg ønsker å prate med personer som jobber heltid som kokk, servitør, bartender, taxisjåfør, frisør, helsefagarbeider eller renholder. Jobber du i et av disse yrkene så ønsker jeg å snakke med deg om hvordan du bruker strøm til vanlig i hjemmet ditt.

Hva innebærer det for deg å delta?
Hvis du har lyst til å være med i prosjektet innebærer det at du stiller opp på et intervju. Intervjuet er en uformell samtale med meg, og det krever ingen forberedelser fra din side. Intervjuet gjennomføres der du ønsker det, for eksempel hjemme hos deg, på et offentlig sted eller digitalt. Intervjuet tar rundt 45-60 minutter.

Jeg vil spørre deg om hvordan du utfører rutiner som krever strøm i hjemmet (matlaging, hygiene, lading, klesvask og oppvask), hvem eller hva som påvirker strømbruken din, hvilke strømkrevende apparater du har og hva du tenker om din egen strømbruk.
 
Ønsker du å delta?
Hvis dette høres interessant ut og du ønsker å delta – eller om du vil høre mer om prosjektet – ta kontakt med meg på e-post eller telefon. Kontaktinformasjon finner du nedenfor.

Hilsen,
Eivind Hjort Matthiasen
PhD Research Fellow 
Fridtjof Nansens Institutt
Pb. 326, 1326 Lysaker
Tel: 97487413 (mob)
ehmatthiasen@fni.no / www.fni.no