I utviklingen mot et lavutslippssamfunn blir omfattende endringer i politikk og teknologi innført uten at vi helt vet hva konsekvensene blir for forbrukerne. Dette ph.d.-prosjektet undersøker hvilke muligheter ulike husholdninger har til å tilpasse seg disse endringene.

Prosjektet vil kartlegge hvilke muligheter husholdninger har til å være energifleksible eller energieffektive, ved å se på rutinene som utgjør deres strømhverdag.

Energifleksibilitet vil si muligheten personer har til å legge hverdagslige rutiner som for eksempel middagslaging, dusjing eller vask av klær til tidligere eller senere tidspunkter.
Energieffektivitet kan være bruk eller installasjon av nye elektriske apparater som reduserer strømbruk, og det kan være å installere solceller eller etterisolere boligen.

Prosjektet inngår i forskningssenteret Include.


Prosjektperiode: 2021-2025

 

FNI PROSJEKTLEDER

 • PhD-stipendiat
  +47 97487413

  E-post

  ehmatthiasen@fni.no
  Vis E-post
PROSJEKTMIDLER
 • Norges forskningsråd
 • INCLUDE brukerpartnere
 • FNI

ANDRE PUBLIKASJONER

Vis mer