Saken som kommer opp for Høyesterett handler om snøkrabbefangst. Men dersom de latviske fiskerne som saksøker Norge vinner fram, handler det om mye mer, nemlig om olje, gass, mineraler og fisk. En slik dom kan få store konsekvenser for Norge. 

– En slik dom kan få store konsekvenser for Norge, sier havrettsjurist og seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt Øystein Jensen. Han er en av landets fremste eksperter på havrett i nord og på jussen rundt Svalbard. 

På kronikkplass i Dagens Næringsliv forklarer Jensen hvorfor dommen blir historisk. Må Norge dele fisk, krabber og olje i havet ved Svalbard med andre land?

Øystein Jensen på NRK– Kommer det en dom som avviker fra Lagmansrettens avgjørelse, er det ikke bare krabbe og olje som rammes. I praksis vil det nemlig bli umulig å skille mellom hva som er fanget på kontinentalsokkelen og hva som er fanget i fiskervernsonen, og da vil dommen også gjelde fisk.

Dermed vil fiskerisamarbeidet og kvotetildelingene knyttet til området rundt Svalbard kunne komme i spill, noe som er av stor betydning både for Norge, EU og Russland. 

– Her har Norge og Russland sammenfallende interesser, sier Jensen. – Det er ingenting som tyder på at Russland vil bryte samarbeidet i nord, verken når det gjelder delelinjen eller fiskerisamarbeidet. Men samarbeidet vil bli vanskeligere i årene som kommer, sier Jensen.

– Russland har interesse av at avtalene som er inngått holdes.


Nyere publikasjoner: 

Øystein Jensen: The Svalbard Treaty and Norwegian Sovereignty. Arctic Review on Law and Politics, 2020.

Irene Dahl og Øystein Jensen (red.): Svalbardtraktaten 100 år. Jubileumsskrift, Fagbokforlaget, 2020.

Arild Moe og Øystein Jensen: Svalbard og havområdene – nye utenrikspolitiske utfordringer for Norge? Internasjonal politikk, nr. 4, s. 511–522, 2020