Autonom plattform for kartlegging av livet i havet og bioprospektering (AMBIOS)

Hovedmål for prosjektet er å utvikle og validere en autonom plattform for kartlegging av marint biologisk mangfold. Formålet er å bidra til mer bærekraftig forvaltning og utnyttelse i den norske marine bioøkonomien.

Prosjektet er delt inn i fem arbeidspakker:

 • (A) Etablering av automatisk tilgang og analyse av nøkkeldata for fysiske, kjemiske og visuelle marine utvalg for microbiotisk analyse.
   
 • (B) Koble sammen nettbasert og fysisk (biobank) informasjon for å støtte modellering innen marinbiologi og -økologi.
   
 • (C) Etablere koblinger til modell-baserte prediksjoner for biologisk mangfold (hotspots) og autonome navigasjonssystemer for marine forskningsfartøy.
   
 • (D) Vurdere og utvikle autonome veiledningssystemer for navigasjon mot biologisk mangfold for tre lokasjoner i Midt-Norge; utforske og oppdage nye enzymer av høy verdi og biosyntetiske gen-sekvenser (biosynthetic gene clusters (BGCs)) basert på autonomt utvalg av marint biologisk materiale.
   
 • Vurdere og utforske muligheter og begrensninger for AMBIOS-prosjektet fra et perspektiv som tar hensyn til forskning og innovasjon (Responsible Research and Innovation - RRI).


Den siste oppgaven er FNIs ansvar, og vi vil bidra med kunnskap om de juridiske, institusjonelle og miljømessige rammene og konsekvensene av bioprospektering samt bruken av kunstig intelligens (selvstyrende forskningsfartøy) i prosjektet.

Prsojektperiode: 2023-2027

 

FNI PROSJEKTLEDER

 • Seniorforsker
  +47 97690518

  E-post

  krosendal@fni.no
  Vis E-post

FNI-DELTAKERE

 • Seniorforsker
  +45 27245917

  E-post

  cprip@fni.no
  Vis E-post
PARTNERE
 • SINTEF AS (Projesjektkoordinator)
 • SINTEF Ocean
 • Biodiscovery
 • NTNU
 • Hitra Kommune
 • Norsk institutt for naturforskning (NINA)
 • Marine Technologies LLC
   
PROSJEKTMIDLER
 • Norges Forskningsråd