Tema: Småbønders rett til plantegenetisk mangfold 

Stikkord: bønders rettigheter, matsikkerhet, frøsikkerhet, fattigdomsbekjempelse, næringsutvikling blant småbrukere i utviklingsland, plantegenetisk mangfold, småbønder, frøbanker, planteforedling, patenter

DIVERSIFARM har til formål å finne veier til matsikkerhet, fattigdomsbekjempelse og næringsutvikling blant småbrukere i utviklingsland, basert på plantegenetisk mangfold. Mangfoldet av plantegenetiske ressurser for mat og landbruk er en sentral faktor for bønders muligheter til å tilpasse matproduksjonen til virkningene av klimaendringer, slik som temperaturøkning, tørke, flom, skadegjørere og plantesykdommer. Fra dette mangfoldet kan de identifisere planter som er mer motstandsdyktige mot klimaendringer. Plantemangfold gjør det også mulig å spre risiko for avlingstap. Lokale frøbanker og deltakende planteforedling har utviklet seg som plattformer for å forbedre lokalt tilpassede sorter og maksimere fordelene for matsikkerhet og innovativ småskala næringsutvikling i utviklingsland. Det er behov for mer kunnskap for å forstå hva som betinger suksess og muligheter for å oppskalere gode modeller. 

Samtidig er bønders rettigheter til å oppbevare, bruke, utveksle og selge frø fra egne avlinger under økende press over hele verden på grunn av lovverk knyttet til frø, patenter og sortsbeskyttelse. Den internasjonale traktaten om plantegenetiske ressurser for mat og landbruk har bestemmelser om iverksetting av bønders rettigheter. Dette er svært viktig for matsikkerhet og næringsutvikling blant småbrukere. Da det er sterke interessekonflikter knyttet til temaet, er det behov for mer kunnskap for å informere iverksettingen av bønders rettigheter. 

DIVERSIFARM vil møte disse kunnskapsbehovene ved å analysere muligheter og hindringer for iverksetting av bønders rettigheter og betingelser for at lokale frøbanker og deltakende planteforedling kan bidra til klima-robuste jordbruksmetoder, matsikkerhet, fattigdomsbekjempelse og næringsutvikling. Casestudier vil bli gjennomført i Etiopia, Malawi og Nepal, og relevansen for utviklingsland og implikasjoner for internasjonale forhandlinger samt utviklingssamarbeid vil bli utledet fra disse casestudiene. 

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med partnere fra University of Cape Town i Sør-Afrika, Mekelle University i Etiopia, The Alliance of Bioversity International and CIAT i Nepal, German Institute for Tropical and Subtropical Agriculture og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).


Prosjektperiode: 2020-2024


 

FNI PROSJEKTLEDER

 • Forskningsleder for biologisk mangfold og naturressurser
  +47 95118037

  E-post

  randersen@fni.no
  Vis E-post

FNI-DELTAKERE

 • Seniorforsker
  +45 27245917

  E-post

  cprip@fni.no
  Vis E-post
 • Forsker
  +47 97303118

  E-post

  vmvasquez@fni.no
  Vis E-post
PARTNERE
PROSJEKTMIDLER
 • Norges Forskningsråd (NORGLOBAL2-programmet)

ANDRE PUBLIKASJONER

Vis mer