Hvordan produsere nok sunn og trygg mat i samsvar med FNs bærekraftsmål?

Harvest, 12.12.2022.

Hvordan står det til med bærekraften i det norske matsystemet? Hvilke produksjonsmetoder fremmer bærekraft? Hvilken betydning har metoder som benyttes i matproduksjon og matsystemene for miljøet og for helsa vår? Hvilke roller har det genetiske mangfoldet i dette bildet? Og hvordan kan vi forstå hva vi kan gjøre selv? Denne artikkelen er et sammendrag av innleggene på et symposium arrangert av Det Norske Videnskaps-Akademi høsten 2022 om hvordan det kan bli mulig å produsere nok og sunn mat i Norge i samsvar med FNs bærekraftsmål.

Lenker

FNI-DELTAKERE

  • Forskningsleder for biologisk mangfold og naturressurser
    +47 95118037

    E-post

    randersen@fni.no
    Vis E-post