Tema: Olje i Arktis: hvordan kan Norge og Russland samarbeide om ressursutvinning på tvers av grensene? 

Stikkord: olje, Arktis, delelinjeavtalen, samarbeid, Norge, Russland  

Både Norge og Russland planlegger å utvikle petroleumsforekomster i det tidligere omstridte området i Barentshavet. Det er ganske sannsynlig at noen forekomster krysser grenselinjen som ble etablert med delelinjeavtalen i 2010. Avtalen tar hensyn til denne muligheten og den fastsetter at grenseoverskridende forekomster skal utbygges samlet – de skal unitiseres og utbygges i samarbeid mellom lisenshaverne på hver side av grensen.

Unitisering innebærer  bedre utnyttelse av ressursen enn om de to sidene skulle begynne utbygging uavhengig av hverandre. Unitisering innebærer videre en prosedyre for deling av ressursene i forekomsten mellom de to nabostatene. Men detaljene i prosedyren som velges og også hvordan samarbeidet skal organiseres er overlatt til individuelle avtaler for utnyttelsen av hver enkelt forekomst.

Spørsmålet er om de to sidene har samme tilnærming til slike avtaler og om norsk og russisk side har samme oppfatning av prinsipper og prosedyrer i avtaler som vil måtte inngås. Norge har erfaring fra unitisering av grenseoverskridende felt i Nordsjøen, mens Russland har andre erfaringer fra grenseoverskridende samarbeid. Unitisering og samarbeid mellom lisenser vil også være underlagt ulikt regelverk i de to landene.  

Prosjektet vil analysere tidligere erfaringer som kan ha formet partenes oppfatninger av hva som er gode løsninger, det juridiske rammeverket, og også forventningene til fremtidig samarbeid om utvikling av grenseoverskridende felt. Prosjektperiode: 2015-2019

FNI PROSJEKTLEDER

  • Seniorforsker
    +47 92696167

    E-post

    amoe@fni.no
    Vis E-post
PARTNERE
PROSJEKTMIDLER
  • Norges Forskningsråd (NORRUSS-programmet)

FORSKNINGSOMRÅDER