CoMobility er et tverrfaglig, internasjonalt forskningsprosjekt der vi analyserer holdninger og atferd knyttet til mobilitet i Polen, med særlig fokus på alternativer til bruk av privatbil.

Prosjektet vil identifisere barrierer og muligheter for ulike mobilitetsvalg i Warzsawa. FNI leder en arbeidspakke der vi blant annet ser på betydningen av privat bileierskap sammenliknet med ulike mobilitetsløsninger i den nye delingsøkonomien.
CoMobility har som mål å skape intervensjoner og løsninger sammen med Warzsawa by og utvalgte skoler der. Dette vil forhåpentligvis legge til rette for varige endringer når det gjelder valg av transportmiddel i Warzsawa. Løsningene som er utviklet i samarbeid med kommuner, lokalsamfunn, bedrifter og andre relevante interessenter, vil bli vurdert med hensyn til deres innvirkning på trafikk og mobilitetsvalg i Warszawa. Prosjektet vil med ulike verktøy og metoder dokumentere samskapingsprosessen av nye transportløsninger og den integrerte maskinlærings-, transport- og miljømodellen. Vi vil dele våre funn og forskningsresultater med lokale myndigheter og andre byer i Polen og Europa gjennom en rekke workshops og publiksasjoner. Prosjektet er finansiert gjennom EØS-midler. 
 

Prosjektperiode: 2021-2024
 

FNI PROSJEKTLEDER

  • Forskningsleder for hav og polare spørsmål
    +47 99038286

    E-post

    pskedsmo@fni.no
    Vis E-post
PARTNERE
PROSJEKTMIDLER
  • EEA Grants, gjennom 'the National Centre for Research and Development'