Styrket samarbeid for blå økonomi på tvers av Alaska, Grønland og Nord-Norge (ArcBlue)

I dag arbeider arktiske samfunn med å finne måter å balansere mattrygghet, økonomisk vekst og beskyttelse av havmiljøet. Dette gjør de gjennom produktutvikling og bedre metoder. Men styrke, fokus og framgang varierer fra region til region: noen er framoverlente mens andre henger etter. Som et resultat står utviklingen av den blå økonomien i Arktis overfor ulike utfordringer, inkludert sosiale, økonomiske, logistiske og politiske hindringer.

Målet med ArcBlue-prosjektet er å fremme verdiskapning innenfor den blå økonomien og å bidra med kompetanseheving. Prosjektet vil fremme kunnskapsutveksling og samarbeid innenfor blå sektorer som fiskeri og havbruk i de arktiske områdene i Norge, Alaska og Grønland. Prosjektet skal utvikle et rammeverk for samarbeid – ArcBlue verktøykassa – for å gi beslutningstakere 1) en sammenlignbar oversikt over utfordringene og mulighetene i de tre områdene og 2) anbefalinger for politikkutvikling som kan gagne både Nord-Norge, Alaska og Grønland.

Prosjektet vil fremme kunnskapsutveksling og samarbeid innenfor blå sektorer som fiskeri og havbruk i de arktiske områdene i Norge, Alaska og Grønland. Som en del av prosjektet vil det utvikles et samarbeidsrammeverk - ArcBlue-verktøykassen - som gir beslutningstakere en sammenlignbar oversikt over utfordringene og mulighetene i de tre områdene og gir anbefalinger for utvikling av politikk som kan gavne både Nord-Norge, Alaska og Grønland.

Prosjektperiode: 2022-2024

 

FNI PROSJEKTLEDER

 • Seniorforsker
  +47 47480167 / +43 699 10198737

  E-post

  araspotnik@fni.no
  Vis E-post
PARTNERE
 • Nordområdesenteret, Nord universitet (koordinator)
 • Fridtjof Nansens Institutt
 • Institute of the North
 • Arctic Economic Council (AEC)
 • University of Alaska, Anchorage, Institute of Social and Economic Research (ISER)
 • Wilson Center
 • The Arctic Institute – Center for Circumpolar Security Studies
 • Cod Cluster
 • NCE Aquaculture
 • Nordic Atlantic Cooperation NORA
 • Alaska Ocean Cluster
 • Arctic Hub Greenland
 • Nuuk Maritime Network
   
PROSJEKTMIDLER
 • Utenriksdepartementet