EUs kvotemarked bedres – nå girer også Kina opp ('The EU ETS is improving – now China is scaling up')

Energi og Klima, 20.1.2020. In Norwegian.

Links

FNI AUTHORS