Arctic Mayors' Forum: En ny brikke i det arktiske styringssystemet?

FNI-rapport 2/2024. Lysaker, FNI, 2024, 9 p. 

I 2019 ble Arctic Mayors’ Forum (AMF) etablert av ordførere fra noen av verdens nordligste byer. Forumet har som formål å i) tilrettelegge for samarbeid og erfaringsutveksling mellom de arktiske lokalsamfunnene for å sikre bærekraftig utvikling og robuste samfunn og ii) fremme det lokale nivåets plass i arktisk samarbeid. AMF vokser fram som et tilskudd i en region som allerede har et svært komplisert styringssystem (governance system), preget av en mengde styringsmekanismer som over­lapper hverandre både med hensyn på saksfelt og aktører. I denne rapporten prøver jeg å svare på følgende: hva er AMF? Hvor plasserer forumet seg i det eksisterende styringssystemet? Hvorfor har lokale myndigheter sett nytten av å etablere et forum? Og kan – og i så fall hvordan – AMF komplettere styringen av Arktis?

Dokumenter

FNI-DELTAKERE

  • Juniorforsker
    +47 90707040

    E-post

    inwinther@fni.no
    Vis E-post

RELATERTE FNI-PROSJEKTER

Prosjektnavn
Status

FORSKNINGSOMRÅDER