Hva ville Nansen ha gjort?

Altinget.no, 2. november, 2022. 

Lenker

FNI-DELTAKERE