Står «utvikling, ikke avvikling» i veien for omstillingen alle vet kommer?

Fri Fagbevegelse, 22. november 2022. 

Lenker