Davor Vidas

Seniorforsker
+47 47478477

E-post

dvidas@fni.no
Vis E-post
FORSKNINGSINTERESSER

Folkerett; Havrett; Maritime grenser; Havnivåstigning; Anthropocene; Adriaterhavet (havrett og politikk); Antarktistraktaten.

BAKGRUNN & ERFARING

Akademisk bakgrunn

 • Æresprofessor, Leicester Universitet (2017).
 • Full professorkompetanse (2008). 
 • Dr. juris (LL.D: Folkerett), Universitetet i Zagreb (1995). 
 • Master i rettsvitenskap (LL.M: Havrett), Universitetet i Split (1987). 
 • Cand. juris (LL.B: Rettsvitenskap), Universitetet i Zagreb (1983).


Arbeidserfaring

Nøkkelposisjoner ved akademiske institusjoner

 • Æres gjesteprofessor, Leicester Universitetet – School of Geography, Geology and the Environment, UK (siden 2017).
 • Forskningsprofessor, FNI (siden 2008), tidligere seniorforsker (1995-2008).
 • Leder for FNIs Havrettsprogram (2003-2019). 
 • Meddirektør, internasjonalt postdoktor-kurs i havrett, Inter-University Centre Dubrovnik, Kroatia (1997-2002). 
 • Leder for FNIs Polarprogram (1995-2000 og 2002). 
 • Medlem av avdelingen for folkerett, Universitetet i Zagreb (1984-1992).

 

Annen utvalgt arbeidserfaring:

 • Formann for International Committee on 'International Law and Sea Level Rise', International Law Association (ILA), London (siden 2012). 
 • Medlem av Anthropocene Working Group, International Commission on Stratigraphy (siden 2009). 
 • Grunnlegger og sjefsredaktør (med Don Rothwell), Brill Research Perspectives in the Law of the Sea (siden 2017).
 • Grunnlegger og sjefsredaktør (med Ante Zuzul), Bokserien Anthropocene (Skolska knjiga: Zagreb) (siden 2017).
 • Medlem av redaksjonsrådene for The International Journal of Marine and Coastal Law, (Brill: siden 2012), The Anthropocene Review (SAGE: siden 2013), Climate Law (Brill: siden 2012).
 • Medlem av ILAs internasjonale komite på 'Grunnlinjer i havretten', Representant for den norske avdelingen av ILA (2012-2018).
 • Medlem av det internasjonale rådet til Law of the Sea Institute, University of California, Berkeley, USA (2004-2018).
 • Rådgiver for den kroatiske regjeringen i voldgift for å løse grensetvisten på land og til sjøs mellom Kroatia og Slovenia, Permanent Court of Arbitration, Haag (2011-2015).
 • Medlem/Rådgiver for Norges delegasjoner til internasjonale konferanser og organisasjoner, inkludert Antarctic Treaty Consultative Meetings (1992-2002); Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (2001-2002); FAO Committee on Fisheries (2003); International Maritime Organization (2004-2006). 
 • Co-chair for IUCNs gruppe av juridiske eksperter på Middelhavet (2006-2010).
 • Ekstern ekspert/konsulent for internasjonale organisasjoner, inkludert UNEP (om marin plast 2017; om polar miljøpolitikk, 2000); OECD (om ulovlig, uregulert og urapportert fiskeri, 2004).

 

BOOKS

Vis mer

PEER-REVIEWED ARTICLES AND CHAPTERS

Vis mer