Frode Nilssen

Seniorforsker
+47 97581824

E-post

fnilssen@nord.no
Vis E-post
FORSKNINGSINTERESSER

Internasjonal handel og markedsføringsspørsmål.
Forskning knyttet til de arktiske områdene generelt og rollen og betydningen av forholdet til Russland spesielt. Hovedtemaene de siste 30 årene er knyttet til spenningen mellom økonomisk atferd, bilateral og multilateral styring og politikk i utnyttelse av naturressurser.

BAKGRUNN & ERFARING

Akademisk bakgrunn

 • Professor i internasjonal markedsføring 2013
 • Doktorgrad i Markedsføring, Universitetet i Tromsø 2002
 • Mastergrad i Markedsføring, Universitetet i Stirling 1994
 • Mastergrad i Fiskerivitenskap, University i Tromsø 1988


Arbeidserfaring

 • Professor ved Handelshøgskolen, Universitetet i Nordland (siden 2013)
 • Avdelingsleder, Markedsføring, strategi og ledelse, Handelshøgskolen, Universitetet i Nordland (siden 2013)
 • Forskningsleder, Nofima (2008–2013)
 • Fiskerirådgiver, Den norske amssade, Moskva (20062008)
 • Seniorforsker, Norsk institutt for fiskeri og aquakultur (1997–2005)
 • Assisterende professor, Norges fiskerihøgskole, Tromsø (199309/1997)
 • Forsker, NORUT, Tromsø (19881993)

 

PEER-REVIEWED ARTICLES AND CHAPTERS

Vis mer